Yhdistysvire-hankkeen esittely

VAPI ry:ssa on käynnissä kolmivuotinen hanke "Yhdistykset uudistuvat yhdessä Varsinais-Suomessa 2022–2024". Hanke toimii Uudenkaupungin, Loimaan ja Turun seuduilla. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristö on juuri nyt monenlaisten muutosten keskellä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja tukea järjestöjen seudullista yhteistyötä. Aiemmin sote-yhdistyksille toteutetun kyselyn mukaan juuri yhdistysten välistä yhteistyötä kaivataan enemmän. Toimivat seudulliset yhteistyökäytännöt ovat pohja yhteistyölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tavoitteena on, että yhdessä tekeminen lisääntyy ja erilaiset toimintamuodot mahdollistuvat ja monipuolistuvat. Onnistunut yhteistyö lisää yhdistystoiminnan vaikuttavuutta!

Lisäksi hankkeessa käynnistetään ja mallinnetaan yhdistyskummitoiminta, jonka tavoitteena on, että yhdistykset saavat asiantuntija-apua toimintansa kehittämiseen. Yhdistyskummina voi toimia esimerkiksi toisen yhdistyksen aktiivi, eri alojen ammattilaisia tai yrittäjiä. Kummitoiminta voi olla kertaluonteista, määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa.

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
Kohtaamispaikka Happy House
Ursininkatu 11, 20100 Turku | Puhelin: 040 7266 003

Tietosuojaseloste
Kirjaudu

Tilaa Vapi ry:n uutiskirjeitä: