VAPI ry:n esittely

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on Varsinais-Suomen maakunnan alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten yhteisjärjestö. Vuonna 2019 hyväksyttiin sääntömuutos, jolloin järjestön nimi muuttui. Aikaisempi nimi oli Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry. Keskeistä sääntömuutoksessa oli toimialueen laajeneminen Varsinais-Suomen alueelle. Lisäksi sääntömuutoksessa korostui entisestään järjestöjen kanssa tehtävän ja järjestöjen keskinäisen yhteistyön merkitys.

Yhdistyksen toiminnan määrittelevät säännöt. Yhdistyksen tavoitteena on:

  • Toimia laaja-alaisesti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien edistämiseksi.
  • Vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi.
  • Edistää jäsenyhdistysten yhteistoimintaa ja tukea niiden toimintaedellytyksiä sekä keskinäistä verkostoitumista.
  • Tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallisuutta ja tarjota osallistumismahdollisuuksia sekä edistää keskinäisen vertaistuen toteutumista.

Vuosi 2020 oli rekisteröidyn yhdistyksen 20. toimintavuosi.

Visio ja arvot

VAPI ry on tunnettu ja luotettu jäsenyhdistystensä yhteistyöjärjestö sekä toimialansa merkittävä vaikuttaja.

ARVOT

VASTUULLISUUS
VAIKUTTAVUUS
AVOIMUUS
TASA-ARVOISUUS

Toiminnassa noudatettiin hyväksyttyjä strategisia linjauksia vuosille 2019 – 2021:

  • aktiivinen vaikuttamistoiminta
  • jäsenyhdistysten toimintaedellytysten ja yhteistyön tukeminen
  • osallisuuden edistäminen
  • sote- ja maakuntauudistusten valmisteluissa toimiminen
  • toiminta-alueen laajeneminen Varsinais-Suomen maakunnan alueelle.

Yhdistyksen säännöt ja toiminta

Logot ja info

VAPI ry sosiaalisessa mediassa
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
Kohtaamispaikka Happy House
Ursininkatu 11, 20100 Turku | Puhelin: 040 7266 003

Tietosuojaseloste
Kirjaudu

Tilaa Vapi ry:n uutiskirjeitä:

starusersbubblethumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram