Egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhetsbidrag för år 2023

Bidrag som beviljas av budgeten för Varha år 2023 kan sökas 27.10 - 11.11.2022.
Bidraget söks via en elektronisk Webropol-blankett som man fyller i på Varhas webbsida.


• Egentliga Finlands välfärdsområde understöder de organisationer vilkas verksamhet stöder och
kompletterar välfärdsområdets lagstadgade uppgift dvs. social- och hälsotjänster samt
räddningstjänster.
• Bidragen riktas år 2023 till de organisationer som har fått bidrag till verksamheten under år 2021
och/eller år 2022 av kommunen eller kommunerna.
• De bidrag som beviljas av det regionala räddningsverket överförs som sådana till
välfärdsområdet.
• Välfärdsområdesstyrelsen har beslutat om grundläggande principer för organisationsbidragen
14.6.2022 (§ 126).
Vänligen se både paragraftexten och ppt-presentationen som finns som bilaga.
https://vshyvinvointialue.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=1109
• Välfärdsområdesstyrelsen beslutar 25.10.2022 om anvisningar om beviljandet av bidrag samt om
tidsschemat för när man ansöker om bidrag.

För de sökande arrangeras det en infotillställning via Teams 27.10 kl. 17-18.30.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ansökningstiden löper ut fredag 11.11 kl. 15.
Ansökningar som har inkommit efter ansökningstiden kan inte beaktas.
Mera information om bidrag ges av:
Jaana Halin, tel. 040 661 6370, e-post jaana.halin@turku.fi
Rea Breilin, tel. 044 778 3203, e-post rea.breilin@salo.fi

VAPI ry sosiaalisessa mediassa
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
Kohtaamispaikka Happy House
Ursininkatu 11, 20100 Turku | Puhelin: 040 7266 003

Tietosuojaseloste
Kirjaudu

Tilaa Vapi ry:n uutiskirjeitä:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram